صفحه اول | معرفی کتاب | داستان‌ها | تماس با من | RSS
جستجو در وبلاگ
موضوعات
روزانه
شعر
داستان
معرفي كتاب

بايگانی
مهر ۱۳۹۵
شهريور ۱۳۹۵
اسفند ۱۳۹۲
بهمن ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهريور ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۱
تير ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
ارديبهشت ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۰
آذر ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
مهر ۱۳۹۰
شهريور ۱۳۹۰
مرداد ۱۳۹۰
تير ۱۳۹۰
خرداد ۱۳۹۰
ارديبهشت ۱۳۹۰
فروردين ۱۳۹۰
اسفند ۱۳۸۹
بهمن ۱۳۸۹
دی ۱۳۸۹
آذر ۱۳۸۹
آبان ۱۳۸۹
مهر ۱۳۸۹
شهريور ۱۳۸۹
مرداد ۱۳۸۹
تير ۱۳۸۹
خرداد ۱۳۸۹
ارديبهشت ۱۳۸۹
فروردين ۱۳۸۹
بهمن ۱۳۸۸
دی ۱۳۸۸
آذر ۱۳۸۸
مهر ۱۳۸۸
شهريور ۱۳۸۸
فروردين ۱۳۸۸
اسفند ۱۳۸۷
بهمن ۱۳۸۷
دی ۱۳۸۷
آذر ۱۳۸۷
آبان ۱۳۸۷
مهر ۱۳۸۷
شهريور ۱۳۸۷
مرداد ۱۳۸۷
تير ۱۳۸۷
ارديبهشت ۱۳۸۷
فروردين ۱۳۸۷
اسفند ۱۳۸۶
بهمن ۱۳۸۶
دی ۱۳۸۶
آذر ۱۳۸۶
آبان ۱۳۸۶
مهر ۱۳۸۶
شهريور ۱۳۸۶
مرداد ۱۳۸۶
تير ۱۳۸۶
خرداد ۱۳۸۶
ارديبهشت ۱۳۸۶
فروردين ۱۳۸۶
اسفند ۱۳۸۵
بهمن ۱۳۸۵
دی ۱۳۸۵
آذر ۱۳۸۵
آبان ۱۳۸۵
مهر ۱۳۸۵
شهريور ۱۳۸۵
مرداد ۱۳۸۵
تير ۱۳۸۵
خرداد ۱۳۸۵
ارديبهشت ۱۳۸۵
فروردين ۱۳۸۵
اسفند ۱۳۸۴
بهمن ۱۳۸۴
دی ۱۳۸۴
آذر ۱۳۸۴
آبان ۱۳۸۴
مهر ۱۳۸۴
شهريور ۱۳۸۴
مرداد ۱۳۸۴
تير ۱۳۸۴
اسفند ۱۳۸۳
بهمن ۱۳۸۳
دی ۱۳۸۳
آذر ۱۳۸۳
مرداد ۱۳۸۳
تير ۱۳۸۳
خرداد ۱۳۸۳

پيوندها
حضور حلوت انس
سیب ترش
گاهنبار
فرزانه دوستی
مترسک مزرعه
ماهروز
در امتداد سکوت
پاگرد
روزنوشت های خزر
فریاد خرداد
نیم دایره
ققنوس خاکستری
خوابگرد
ادبیات داستانی و مبارزه با سانسور
نامه هاي قديمي
ناتور
ناتاشا امیری
خبرگزاري ميراث فرهنگي
لیلا صادقی
چسب زخم
چو غلام آفتابم
گردون ادبي
آينه
با کره اسب های باد که شمعدانی را می نوشند
غول سبز
نداحسامی
گرگ صابونی

بازديدکنندگان
امروز: ۵۸۲
ديروز: ۹۳۳
اين ماه: ۳۳۶۶۹
از ابتدا: ۱۷۸۹۰۲۰


ASP-Rider 1.6

Tarrahan

--: لينک‌ها :--

بايگانی

۱۱ آبان ۱۳۹۱
مدرس تاریخ:تعامل فرهنگی

توجه به تعامل تاریخی میان اقوام و سرزمین های هم جوار یکی از محمل های تاثیرگذاری ست که تاریخ های من درآوردی معاصر را در هم می شکند.مرزها را پس می زند و تحلیل های تاریخی را برای شناخت در هم تنیدگی های سیاسی  و به تبع آن فرهنگی را در اختیار قرار می دهد.از این منظر مدرس تاریخی به ذهن دانشجو تلنگر می زند و او را بر آن وا می دارد که از پس این گسست های سیاسی معاصر، تاریخی یکپارچه را جستجو کند.این کوشش منحصر به سرزمین های فارسی زبان نخواهد بود. برای مثال می توان به تعاملات سیاسی و در هم تنیدگی های فرهنگی قبچاق ها و ایرانیان اشاره کرد و از این روزنه، نسبت به شناخت فرهنگ و کنش های تاریخمند قزاقستان و کشور هایی نظیر آن علاقه ای محققانه فرا چنگ آورد. هرچند داده های تاریخی مکتوب اغلب مبتنی بر ماهیتی سیاسی ست اما از دل همین داده ها و جستجو در فرهنگ عامه با نگرشی تاریخی می توان روزنه هایی بر تعاملات و تاثیرات متقابل فرهنگی نیز گشود.مدرس روزآمد تاریخ، با شناخت نقطه های پیوند فرهنگی زمینه را برای درک بهتر دانشجوی تاریخ از بهره گیری از داده های زمان حال برای بازجست محمل های تاریخی، هموار می سازد.درباره قبچاق ها یکی از این داده های فرهنگی را می توان در موسیقی  عاشیقی جستجو کرد که ریشه در تاریخ پیش از میلاد دارد و این قبچاق ها و تعاملات تنگاتنگ آنها با فرهنگ ایرانیان بود که باعث انتقال این سنت هنری تا دوردست ها و از جمله مصر است.شناخت و تحلیل چنین تعاملاتی کلاس درس تاریخ را از کسالت درجا زدن در مکتوبات محتوم می رهاند و سرفصل های پژوهشی جدیدی نیز در برابر محققان نوپا می گشاید.

[ساعت ۱۱:۰۵ ]  

۰۷ آبان ۱۳۹۱
مدرس تاریخ: ضرورت رهایی از متن مکتوب

محیط کلاس درس برای دانشجوی تاریخ اغلب محیطی کسالت آور است. مهم ترین دلیل سنگینی این فضا، متکی بودن استاد به متن مکتوب و اصرار در بهره مندی تام از روش های کتابخانه ای ست.مدرس نواندیش تاریخ باید متن مکتوب و منبع دسته اول را با حال، با زندگی هر روزه، با آنچه از تاریخ در زندگی روزمره جاریست پیوند و آشتی دهد.و این یکی از رمز های بزرگ محبوب کردن تاریخ و کلاس درس تاریخ است.یکی از ثمرات این اتفاق مبارک، شناختن ردپاهای تاریخ بر تارک امروز است.یک مثال ساده می زنم.قرار است درباره نحله های فکری در تاریخ اسلام و تشیع بحث کنی.منابع دست اول اطلاعات در خوری در اختیار استاد و دانشجوقرار می دهند.ملل و نحل شهرستاین فهرست فشرده ای از نحله ها را قطار کرده است.کتاب های تحقیقی و مقالات مبسوطی هم در این زمینه نوشته است که راهنماهای خوبی به شمار می روند.می توان از مجموعه این داده های برخاسته از متن مکتوب، جزوه درسی شسته رفته مناسبی تهیه کرد. اما این جزوه کامل نیست چرا که دانشجو را با علویانی که امرز در ترکیه یا سوریه زندگی می کنند آشنا نمی سازد.از حال غفلت ورزیده و در گذشته در جا زده است.آموزه های نهفته در هر نحله ای در یک سیر تاریخی به کدام سمت و سو لغزیده اند. حتی تحقیق درباره چرایی این افت و خیز ها تا زمان حال خودش می تواند یکی از بهترین و کاربردی ترین موضوعات برای تاریخ پژوهی باشد.علویانی که در ترکیه امروز زندگی می کنند، مرامنامه جالب توجهی دارند:برابری زن و مرد، پرستش کار به مثابه بندگی،تساهل و تسامح و مواردی از این دست تنها شمه ای از این مرامنامه است.چه میزان از این نگره ها ریشه در تشیع تاریخی دارد که می شناسیم و متن مکتوب به ما معرفی می کند و چه میزان در سیر تاریخ صیقلی شده و به شکل امروزی در آمده است.رسالت مدرس نواندیش تاریخ رهنمون کردن دانشجو به این سمت و سوست.

[ساعت ۰۶:۰۴ ]  

۰۳ آبان ۱۳۹۱
مدرس تاریخ:ضرورت بحث درباره تاریخ و نظریه

تحقیقات تاریخ نوپا، همه و همه الزام های بهره مندی و یا دستکم آشنایی دانشجویان محقق را با بحث نظریه اجتماعی و نسبت و ارتباط آن با پژوهش تاریخی را موکدا پررنگ می کنند. پیش از این به ضرورت بحث درباره بنیان های روش شناختی در کلاس های درس تاریخ اشاره کردم.اما تصور می کنم بحث نظریه و تاریخ، محمل دیگری ست که کمتر از مباحث روشی اهمیت ندارد.این اهمیت به تحولاتی باز می گردد که در جهان معرفت شناسی تاریخ پژوهی و مطالعات فرهنگی و اجتماعی از سده بیستم به بعد رخ داده است.محققان از این تحول تحت عنوان چرخش نظری در بین مورخان و چرخش تاریخی در بین نظریه پردازان یاد می کنند. نظریه پردازانی که تا پیش از این گذشته تاریخی را طرد می کردند و تنها با مطالعات میدانی و روش های آزمایشی به مطالعات فرهنگی خود سمت و سو می دادند مجددا به اهمیت تاریخ پی بردند و تاریخ و گذشته را به مطالعات انسان شناسی و جامعه شناسی خود سنجاق کردند و از دیگر سو مورخان هم نتوانستند مبرا از نظریه اجتماعی به حیات خود ادامه دهند. اکنون دانشجویی در برابر مدرس تاریخ نشسته است که تحلیل و تفسیر و چشم اندازی از پیوند نظریه و تاریخ ندارد.برای بسیاری از این دانشجویان تاریخ چیزی فراتر از روایت و قصه و بازگویی زنجیره وار وقایع نیست.نهایتا تاریخ را تحلیل رویداد های سیاسی می داند.وبر مدرس تاریخ است که افق هایی نویی در پیوند با نظریه پردازی در برابر دانشجو بگشاید.یکی از بهترین کتاب های مرجع در این زمینه که مدرس را می تواند برای گشودن بحث در این زمینه مدد رساند، کتاب تاریخ و نظریه اجتماعی پیتر برک و همین طور کتاب تاریخ فرهنگی اوست.

[ساعت ۰۳:۲۱ ]  

   © Copyright 2004, Abandokht. All rights reserved.                   .نقل مطالب بدون ذکر منبع و/يا لينک ممنوع است