صفحه اول | معرفی کتاب | داستان‌ها | تماس با من | RSS
جستجو در وبلاگ
موضوعات
روزانه
شعر
داستان
معرفي كتاب

بايگانی
مهر ۱۳۹۵
شهريور ۱۳۹۵
اسفند ۱۳۹۲
بهمن ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهريور ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۱
تير ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
ارديبهشت ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۰
آذر ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
مهر ۱۳۹۰
شهريور ۱۳۹۰
مرداد ۱۳۹۰
تير ۱۳۹۰
خرداد ۱۳۹۰
ارديبهشت ۱۳۹۰
فروردين ۱۳۹۰
اسفند ۱۳۸۹
بهمن ۱۳۸۹
دی ۱۳۸۹
آذر ۱۳۸۹
آبان ۱۳۸۹
مهر ۱۳۸۹
شهريور ۱۳۸۹
مرداد ۱۳۸۹
تير ۱۳۸۹
خرداد ۱۳۸۹
ارديبهشت ۱۳۸۹
فروردين ۱۳۸۹
بهمن ۱۳۸۸
دی ۱۳۸۸
آذر ۱۳۸۸
مهر ۱۳۸۸
شهريور ۱۳۸۸
فروردين ۱۳۸۸
اسفند ۱۳۸۷
بهمن ۱۳۸۷
دی ۱۳۸۷
آذر ۱۳۸۷
آبان ۱۳۸۷
مهر ۱۳۸۷
شهريور ۱۳۸۷
مرداد ۱۳۸۷
تير ۱۳۸۷
ارديبهشت ۱۳۸۷
فروردين ۱۳۸۷
اسفند ۱۳۸۶
بهمن ۱۳۸۶
دی ۱۳۸۶
آذر ۱۳۸۶
آبان ۱۳۸۶
مهر ۱۳۸۶
شهريور ۱۳۸۶
مرداد ۱۳۸۶
تير ۱۳۸۶
خرداد ۱۳۸۶
ارديبهشت ۱۳۸۶
فروردين ۱۳۸۶
اسفند ۱۳۸۵
بهمن ۱۳۸۵
دی ۱۳۸۵
آذر ۱۳۸۵
آبان ۱۳۸۵
مهر ۱۳۸۵
شهريور ۱۳۸۵
مرداد ۱۳۸۵
تير ۱۳۸۵
خرداد ۱۳۸۵
ارديبهشت ۱۳۸۵
فروردين ۱۳۸۵
اسفند ۱۳۸۴
بهمن ۱۳۸۴
دی ۱۳۸۴
آذر ۱۳۸۴
آبان ۱۳۸۴
مهر ۱۳۸۴
شهريور ۱۳۸۴
مرداد ۱۳۸۴
تير ۱۳۸۴
اسفند ۱۳۸۳
بهمن ۱۳۸۳
دی ۱۳۸۳
آذر ۱۳۸۳
مرداد ۱۳۸۳
تير ۱۳۸۳
خرداد ۱۳۸۳

پيوندها
حضور حلوت انس
سیب ترش
گاهنبار
فرزانه دوستی
مترسک مزرعه
ماهروز
در امتداد سکوت
پاگرد
روزنوشت های خزر
فریاد خرداد
نیم دایره
ققنوس خاکستری
خوابگرد
ادبیات داستانی و مبارزه با سانسور
نامه هاي قديمي
ناتور
ناتاشا امیری
خبرگزاري ميراث فرهنگي
لیلا صادقی
چسب زخم
چو غلام آفتابم
گردون ادبي
آينه
با کره اسب های باد که شمعدانی را می نوشند
غول سبز
نداحسامی
گرگ صابونی

بازديدکنندگان
امروز: ۲۲۳۵
ديروز: ۶۷۴
اين ماه: ۲۹۰۹
از ابتدا: ۱۷۵۸۲۶۰


ASP-Rider 1.6

Tarrahan

--: لينک‌ها :--

بايگانی

۱۱ ارديبهشت ۱۳۸۶
آل احمد

مشغول نگارش مقاله ای درباره ماهیت فکری آل احمدم . تازه می فهمم که راستی با دریای مواجی روبرو هستم . تفکر آل احمد لایه های پیدا و پنهان زیادی دارد که شناختش مستلزم وقت و حوصله زیادی ست . این بخشی از مقاله من است که هنوز خیلی جای کار دارد :

از ميان روشنفكران پوينده ايراني كه كوشيده اند آفريننده گفتماني ماندگار در گستره ادبيات فكري – سياسي ايران معاصر شوند ، جلال آل احمد از جايگاه ويژه و برجسته اي برخوردار است . اين برجستگي به خصلت پويايي باز مي گردد كه در كنه كنشگري اجتماعي و منظومه جهان بيني وي نهفته است . آل احمد از جمله انديشمنداني ست كه نقش پيشروانه اي در نهضت فكري – فرهنگي بازگشت به خويشتن ايفا مي كند ؛ طرحواره اي كه به جهت علاقه روشنفكران ايراني هم در پروسه طرح اندازي  Emplotment آن و هم در گرايش و استقبال از اين گزاره در واقع به گقتمان غالب در تاريخ معاصر تبديل شده است و هدفش زدودن پيرايه هاي فكري بيگانه ( بخوانيد غرب زدايي و غرب گريزي ) و بازگشتي آرام به ريشه هاي تاريخي كهني ست كه در عبور زمان به دست فراموشي سپرده شده اند و در اين مقطع باز ضرورت هاي زمان اهميت بازگشت به آنها را پررنگ تر كرده است . به نظر مي رسد از دريچه نگاه متفكران اين دوره اين نهضت كه مويد گونه اي باززايي Renaissance نيز هست ، تنها راه رهايي ايرانيان از بحران هاي فزاينده و خزنده اي ست كه بر پيكره ايران تنيده شده است . اين رويكرد از آل احمد به ويژه تنديسي تراشيد كه به مثابه روشنفكري متعلق به همه طيف هاي فكري بعضا روياروي هم جلوه مي نماياند . اين صيقل خوردگي از آن روست كه آل احمد ضمن گرايش به طيفي رنگارنگ از نگره هاي فكري مسلط روزگار خويش و آزمودن هر يك از جمله سوسياليسم ، ناسيوناليسم ، ليبراليسم ، و ايسم هاي مسلط ديگري كه آفريننده ايده هاي فلسفي – فكري رهايي و آزمون و خطا بوده اند ، به يكي از پيشگامان عرصه روشنفكري متمايل به اصول مذهبي نيز تبديل مي شود و به اين ترتيب در پس تقلاهاي تاريخي طيف هاي مذهبي در آستانه انقلاب اسلامي نيز جايگاه برجسته تري به خود اختصاص مي دهد ؛ از اين منظر مي توان او را جمع نقيضيني دانست كه كوشيده است با اين رهيافت تنوع طلبانه و آزمايشگر از يك سو چيستان سر در گمي فكري – فلسفي روزگار خود را حل كند و از سوي ديگرپژواك رسا و  تصوير روشني باشد از زمانه اي كه در آن زاده شده و زيسته است . از اين رهگذر مطالعه بافت فكري او و زمينه هاي علاقمندي و ابراز عقيده اش در واقع گونه اي مطالعه عميق بريده اي از تاريخ معاصر اين سرزمين است .

[ساعت ۰۳:۰۳ ]   ...(۲)

   © Copyright 2004, Abandokht. All rights reserved.                   .نقل مطالب بدون ذکر منبع و/يا لينک ممنوع است