صفحه اول | معرفی کتاب | داستان‌ها | تماس با من | RSS
جستجو در وبلاگ
موضوعات
روزانه
شعر
داستان
معرفي كتاب

بايگانی
مهر ۱۳۹۵
شهريور ۱۳۹۵
اسفند ۱۳۹۲
بهمن ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهريور ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۱
تير ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
ارديبهشت ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۰
آذر ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
مهر ۱۳۹۰
شهريور ۱۳۹۰
مرداد ۱۳۹۰
تير ۱۳۹۰
خرداد ۱۳۹۰
ارديبهشت ۱۳۹۰
فروردين ۱۳۹۰
اسفند ۱۳۸۹
بهمن ۱۳۸۹
دی ۱۳۸۹
آذر ۱۳۸۹
آبان ۱۳۸۹
مهر ۱۳۸۹
شهريور ۱۳۸۹
مرداد ۱۳۸۹
تير ۱۳۸۹
خرداد ۱۳۸۹
ارديبهشت ۱۳۸۹
فروردين ۱۳۸۹
بهمن ۱۳۸۸
دی ۱۳۸۸
آذر ۱۳۸۸
مهر ۱۳۸۸
شهريور ۱۳۸۸
فروردين ۱۳۸۸
اسفند ۱۳۸۷
بهمن ۱۳۸۷
دی ۱۳۸۷
آذر ۱۳۸۷
آبان ۱۳۸۷
مهر ۱۳۸۷
شهريور ۱۳۸۷
مرداد ۱۳۸۷
تير ۱۳۸۷
ارديبهشت ۱۳۸۷
فروردين ۱۳۸۷
اسفند ۱۳۸۶
بهمن ۱۳۸۶
دی ۱۳۸۶
آذر ۱۳۸۶
آبان ۱۳۸۶
مهر ۱۳۸۶
شهريور ۱۳۸۶
مرداد ۱۳۸۶
تير ۱۳۸۶
خرداد ۱۳۸۶
ارديبهشت ۱۳۸۶
فروردين ۱۳۸۶
اسفند ۱۳۸۵
بهمن ۱۳۸۵
دی ۱۳۸۵
آذر ۱۳۸۵
آبان ۱۳۸۵
مهر ۱۳۸۵
شهريور ۱۳۸۵
مرداد ۱۳۸۵
تير ۱۳۸۵
خرداد ۱۳۸۵
ارديبهشت ۱۳۸۵
فروردين ۱۳۸۵
اسفند ۱۳۸۴
بهمن ۱۳۸۴
دی ۱۳۸۴
آذر ۱۳۸۴
آبان ۱۳۸۴
مهر ۱۳۸۴
شهريور ۱۳۸۴
مرداد ۱۳۸۴
تير ۱۳۸۴
اسفند ۱۳۸۳
بهمن ۱۳۸۳
دی ۱۳۸۳
آذر ۱۳۸۳
مرداد ۱۳۸۳
تير ۱۳۸۳
خرداد ۱۳۸۳

پيوندها
حضور حلوت انس
سیب ترش
گاهنبار
فرزانه دوستی
مترسک مزرعه
ماهروز
در امتداد سکوت
پاگرد
روزنوشت های خزر
فریاد خرداد
نیم دایره
ققنوس خاکستری
خوابگرد
ادبیات داستانی و مبارزه با سانسور
نامه هاي قديمي
ناتور
ناتاشا امیری
خبرگزاري ميراث فرهنگي
لیلا صادقی
چسب زخم
چو غلام آفتابم
گردون ادبي
آينه
با کره اسب های باد که شمعدانی را می نوشند
غول سبز
نداحسامی
گرگ صابونی

بازديدکنندگان
امروز: ۱۲۴۱
ديروز: ۲۰۹۵
اين ماه: ۶۴۸۶
از ابتدا: ۱۷۶۱۸۳۷


ASP-Rider 1.6

Tarrahan

--: لينک‌ها :--

بايگانی

۱۵ تير ۱۳۸۵
يك دغدغه (1)

نوشتن از دغدغه های مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه رشته تحصیلی شاید از اولین تلنگر ها برای پر کردن یک صفحه  اینترنتی به نام وبلاگ باشد . گر چه می دانم که خواندن و دل دادن به این قبیل موضوعات گاه از حوصله وبلاگ خارج است اما تصور نمی کنم این مجوز خوبی برای اهمال در این زمینه باشد . موضوعی که در پایین می آورم یکی از دغدغه های فکری و مشغولیت های مطالعاتی من است . در روز های آتی درباره این موضوع بیشتر می نویسم . فعالا فقط موضوع را شکافته ام و برایش طرح مساله  کرده ام .

بررسي نماد هاي مدرنيزم در دولت صفوي ( با تكيه بر دوره شاه عباس كبير )

متغير وابسته :
دولت صفوي

متغير مستقل :
بررسي نماد هاي مدرنيزم

طرح مساله :
 به نظر مي رسد شاه عباس كبير با اتخاذ اصلاحاتي نمادين براي برون رفت از بحران هاي دير پايي كه رفته رفته به اضمحلال پايه هاي دولت و حكومت منجر مي شد ، دولت صفويه را وارد پروسه اي تاريخي كرده است ؛ پروسه اي كه در دوره هاي بعدي تا اندازه زيادي با الهام از همين نماد ها و الگو ها ادامه حيات داد و به گونه هاي متفاوتي باز توليد شد . در دل همين الگو ها و نماد هاست كه مي توان نشانه هايي از مدرنيزم تدريجي تاريخي را پيدا كرد و با اندكي اغماض آنها را به دوره هاي بعدي نيز تعميم داد . اصلاحات شاه عباس براي رهايي از فشار فزاينده اي بود كه طي سال هاي متمادي قدرت نمايي صفويان براي آنها تدبيري اساسي انديشيده نشده بود و زمان ايجاب مي كرد كه با يك بازنگري كلي به راه حل هاي و رهيافت هايي براي اداره بهتر جامعه يكپارچه صفوي انديشيد . راه حل هايي كه به جهت نوآوري مشهودي كه در دل خود داشتند مي توانند به عنوان نماد هايي از مدرنيزم ايراني تلقي و تعبير شوند . هر چند كه برخي از نماد ها ريشه در دوره هاي گذشته دارند اما اغلب از سوي شاه عباس و تحت عنوان كلي اصلاحات شاخ و برگ بيشتري يافته و در واقع آبياري شده اند . به تعبير رسا تر دولت صفوي در دوره زمامداري اين پادشاه ، اقدامات و راهكار هايي براي اداره قلمروي پهناورش برگزيده بود كه تا اندازه زيادي با تسري به دوره هاي ديگر تاريخي ، ماهيتي مدرن گونه به خود گرفت . برخي از اين نماد ها البته ميوه غير مستقيم جوي بود كه با ايجاد اين اصلاحات به وجود آمده بودند . اين نماد ها عبارتند از  : اتحاد علما / تجار يا به بيان دقيق تر اتحاد علما / بازار كه ايجاد كننده نوعي وحدت براي مبارزه هدفمند تر و از نگاهي ديگر شكل گيري احزاب شد . نمود برجسته اين تداوم و ثمر دهي را در دوره هاي بعدي در انقلاب مشروطيت ايران مي توان ديد كه به تعبيري آن را مي توان جنبشي براي پيوستن به مدرنيزم به شمار آورد .  دومين ويژگي ، ايجاد سپاهي ثابت از سوي شاه عباس اول بود گرچه پيگيري اين نماد از سوي قاجاريان كه مجددا به ساخت سپاه قبيلگي بازگشتند دچار نوسان شد اما اين امر از اهميت اين موضوع نمي كاهد . ويژگي سوم نظام اداري متمركز بود ؛ نظامي نسبتا كارآمد و قطعا منظم تر از ديگر گونه هاي مرسوم در تاريخ ديواني ايران كه به عنوان ميراثي ارزنده به دوره هاي ديگر تاريخي رسيد و در اثر گذر زمان اشكالي از مدرنيسم واقعي را نيز پذيرفت . اين هر سه شالوده هاي دولتي مدرن اند كه بايد از ساخت و بافت قبيلگي رها شود و شكلي منظم و نهادينه اي به خود گيرد . تلاش شاه عباس براي اجراي اين راه كار ها نشانه اي ست از بروز تدريجي نماد هايي از مدرنيزم كه به همت اخلاف اين پادشاه پررنگ تر شد .

سوالات :
1- اصلاحات شاه عباس كبير ( به منزله نماد هايي از مدرنيزم )  در ايجاد مدرنيزم در ايران چه تاثيري داشت ؟
2- چگونه دولت صفويه پايه گذار مدرنيزم در تاريخ ايران شد ؟

فرضيه ها :
1- اصلاحات شاه عباس ، نماد هايي از مدرنيزم بود .
2- دولت صفويه پايه گذار اصلي جريان مدرنيزم در تاريخ ايران به شمار مي رود .


كليد واژه ها :
 دوره شاه عباس – اصلاحات شاه عباس – دولت صفوي -

واژه هاي عملياتي :
 مدرنيزم – نماد - دولت

[ساعت ۱۵:۲۱ ]   اگر نظري داريد بنويسيد .(۰)

   © Copyright 2004, Abandokht. All rights reserved.                   .نقل مطالب بدون ذکر منبع و/يا لينک ممنوع است