صفحه اول | معرفی کتاب | داستان‌ها | تماس با من | RSS
جستجو در وبلاگ
موضوعات
روزانه
شعر
داستان
معرفي كتاب

بايگانی
مهر ۱۳۹۵
شهريور ۱۳۹۵
اسفند ۱۳۹۲
بهمن ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهريور ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۱
تير ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
ارديبهشت ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۰
آذر ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
مهر ۱۳۹۰
شهريور ۱۳۹۰
مرداد ۱۳۹۰
تير ۱۳۹۰
خرداد ۱۳۹۰
ارديبهشت ۱۳۹۰
فروردين ۱۳۹۰
اسفند ۱۳۸۹
بهمن ۱۳۸۹
دی ۱۳۸۹
آذر ۱۳۸۹
آبان ۱۳۸۹
مهر ۱۳۸۹
شهريور ۱۳۸۹
مرداد ۱۳۸۹
تير ۱۳۸۹
خرداد ۱۳۸۹
ارديبهشت ۱۳۸۹
فروردين ۱۳۸۹
بهمن ۱۳۸۸
دی ۱۳۸۸
آذر ۱۳۸۸
مهر ۱۳۸۸
شهريور ۱۳۸۸
فروردين ۱۳۸۸
اسفند ۱۳۸۷
بهمن ۱۳۸۷
دی ۱۳۸۷
آذر ۱۳۸۷
آبان ۱۳۸۷
مهر ۱۳۸۷
شهريور ۱۳۸۷
مرداد ۱۳۸۷
تير ۱۳۸۷
ارديبهشت ۱۳۸۷
فروردين ۱۳۸۷
اسفند ۱۳۸۶
بهمن ۱۳۸۶
دی ۱۳۸۶
آذر ۱۳۸۶
آبان ۱۳۸۶
مهر ۱۳۸۶
شهريور ۱۳۸۶
مرداد ۱۳۸۶
تير ۱۳۸۶
خرداد ۱۳۸۶
ارديبهشت ۱۳۸۶
فروردين ۱۳۸۶
اسفند ۱۳۸۵
بهمن ۱۳۸۵
دی ۱۳۸۵
آذر ۱۳۸۵
آبان ۱۳۸۵
مهر ۱۳۸۵
شهريور ۱۳۸۵
مرداد ۱۳۸۵
تير ۱۳۸۵
خرداد ۱۳۸۵
ارديبهشت ۱۳۸۵
فروردين ۱۳۸۵
اسفند ۱۳۸۴
بهمن ۱۳۸۴
دی ۱۳۸۴
آذر ۱۳۸۴
آبان ۱۳۸۴
مهر ۱۳۸۴
شهريور ۱۳۸۴
مرداد ۱۳۸۴
تير ۱۳۸۴
اسفند ۱۳۸۳
بهمن ۱۳۸۳
دی ۱۳۸۳
آذر ۱۳۸۳
مرداد ۱۳۸۳
تير ۱۳۸۳
خرداد ۱۳۸۳

پيوندها
حضور حلوت انس
سیب ترش
گاهنبار
فرزانه دوستی
مترسک مزرعه
ماهروز
در امتداد سکوت
پاگرد
روزنوشت های خزر
فریاد خرداد
نیم دایره
ققنوس خاکستری
خوابگرد
ادبیات داستانی و مبارزه با سانسور
نامه هاي قديمي
ناتور
ناتاشا امیری
خبرگزاري ميراث فرهنگي
لیلا صادقی
چسب زخم
چو غلام آفتابم
گردون ادبي
آينه
با کره اسب های باد که شمعدانی را می نوشند
غول سبز
نداحسامی
گرگ صابونی

بازديدکنندگان
امروز: ۱۲۵
ديروز: ۲۷۷۲
اين ماه: ۱۲۵
از ابتدا: ۱۷۲۳۵۳۴


ASP-Rider 1.6

Tarrahan

--: لينک‌ها :--

بايگانی

۱۰ فروردين ۱۳۸۶
گزارش روز هاي واپسين نوروز

۱- از بهترین کتاب هایی که توی نوروز پر مشغله امسال خریدم و حسابی به کارم آمد کتاب جامعه شناسی دین اثر ملکم همیلتون است که کلا فصل مجزایی درباره هزاره گرایی دارد که خیلی جذاب و کاملا قابل انطباق بر منظومه پریشان تاریخ جنبش های منجی  - مسیح مدارانه ایراني است . با این که گشت و گذارمان در غروب بهاری هشتم فروردین در میان کتابفروشی های انقلاب برای پیدا کردن کتاب هایی که لازمشان داشتم بی فایده بود اما خریدن این کتاب حسابی کیفورم کرد .

۲- امروز مقاله مستقلی درباره مشعشعیان نوشتم که به نظرم بیش از این ها جای کار دارد اما در یک شکل فشرده و موجز چیز رسایی شده است . این هم بخشی از مقاله :

سده نهم هجري در سير تاريخي ايران زمين از جمله ادوار دشوار و پيچيده اي ست كه كالبد شكافي بحران ها و ساختار هاي رمز وار نهفته در تاريخ اجتماعي آن از جمله معما هاي معنوي بغرنجي به نظر مي رسد كه باز شكافي اش نيازمند غرقه شدن در درياي مواج نگره هايي ست كه با تمسك به ريسمان فلسفه هايي نمادين و معنا گرا به گونه اي ناآگاه كوشيده اند راه برون رفتي از انباشت بحران هاي اجتماعي و آسيب شناختي جامعه خويش بر گزينند . رهيافت غالب در اين واكنش جمعي برجسته و تاريخي ، توسل به انگاره موعود – منجي مدارانه اي ست كه با اتكاء به عناصر حلولي و تناسخي درصدد كسب مشروعيتي عرفي و معنوي براي مسلك خويش است . واقعيت آن است كه جو نااميدي و اندوهي كه در اين روزگار پيكره حيات اجتماعي مردم را در مي نوردد نيز به موفقيت چنين نحله هايي دامن مي زند . ميل به رهايي و كوشش و كاوش جمعي توده هاي مردم براي جستجوي روزنه هاي نجات ، آفريننده مجال شكوفنده اي ست كه لزوم توسل به آموزه هاي مسيح گرايانه Messianism را بيش از پيش تشديد و تقويت مي كند . در چنين بستري ست كه رهبران نهضت هاي مهدوي گرا مي كوشند رستگاري و نجات بشر را در منظومه اين جهاني ممكن و شدني بنمايانند  و به اين ترتيب موجي از اميدواري ولو كاذبي را در روح آشفته اجتماع خويش جاري سازند . چنين شالوده شكني شگرفي در كنه روح سازگاري طلب اجتماع ايراني باعث شده است كه در اين مقطع تاريخي گونه اي تحول معنوي مثبت در بافت فكري مردم نقش بنند ؛ اين تحول در كشاكشي نهفته است كه ميان تلاش مجدانه نهاد هاي استبداد براي جدا كردن حال از آينده و ترسيم آينده اي كه فقط انتظار كشيدني ست و نه تحقق پذير و روح مبارزه جوي توده هاي پاره پاره مردمي كه سازگاري با نا اميدي را ، (1) به كناري نهاده و مي كوشند از مفهوم نمادين انتظار واقعيت جهاني و ملموسي بيافرينند . در چنين تحولي نقش رهبران و طراحي فلسفي و خلاقانه نهضت هاي رهايي بخش بسيار برجسته و تامل برانگيز است چراكه در چنين بستري آنچه ارزشي فزون پيدا مي كند " بي پاياني شخص انسان " است كه مبتني بر گونه اي قدرت خداگون است ؛ و در واقع در چنين بستري بود كه قهرمانان خداگون ... مي توانستند از روي نمايشنامه هاي خود نوشته بازي كنند . " (2)
 فلسفه نمادين چنين نهضت هايي در اين جو لجام گسيخته و ياس آلود با باور به گونه اي خداانگاري آينده و طرح موضوع منجي ، رستگاري را نگره اي نزديك به زمان حال و در نتيجه شدني جلوه مي دهند و منجي نمادين نهفته در پس ذهن توده هاي مردم را به چهره اي ملموس و عيني بدل مي سازند . چهره اي كه در پيوند با همين توده ها و از دل همين اجتماع منتظر بر مي خيزد و با توسل به توجيه هاي فلسفي و بعضا معجزه باورانه اي مي كوشد مردم را به نقش منجي گرايانه خود معتقد كند . چنين تلاشي معمولا در كوتاه مدت موفق ست چرا كه خود بازتابي از بحران هاي روزگار و در واقع فرزند زمانه خويش است (3) به گونه اي كه بسياري از پژوهندگان بر همين اساس معتقدند كه هزاره گرايي اساسا پديده اي اجتماعي ست و در سطحي فراتر از اين گاه آن را مبتني بر زير ساخت هاي روانشناختي انگاشته اند كه مولود بستر هاي ناامني اجتماعي – تاريخي ست . (4) چنين ماهيت هزاره گرايانه و چنين كوشش معنوي مسيانيستي و عميقي ست كه بافت و آرمان راستين نهضت هاي رهايي بخش سده نهم را در ايران به روشني باز مي تاباند . كوششي كه به نظر مي رسد در نقطه مقابل تفكر نهادينه عرفان و تصوف رسمي شده اي قرار دارد كه " بر يك پيش فرض استوار است : جهان مادي و انساني به اعتبار خود ، آرمان پذير نيست ؛ پس هيچ اميدي به آن نمي توان داشت . " (5)
 اين قبيل نهضت هاي مردمي با انگاره اي كاملا متفاوت مبني بر واقعيت آرمان اين جهاني و حتميت تحقق مدينه فاضله خالق بستر هاي فكري فعال تر و سودمند تري مي شوند كه بحران گسست اجتماعي اين دوره تاريخي را به شكلي كوتاه مدت برطرف مي كند ؛ بر اين اساس بافت چنين نحله هايي را بايد استوار بر شالوده  انگاره هايي متفاوت و تحول گرا دانست كه به گونه اي هدفمند و گاه لجام گسيخته فرايند تاريخي پيچيده اي را هدايت مي كند كه در پي آسيب شناسي جامعه روان پريشي psychotique ست كه او را در خود پرورده است .

۳-این روز های ارزشمند براي ورزش و طبيعت گردي همه اش به مهمان بازی و درس و کار گذشت و اصلا فرصتی دست نداد که تهران خلوت و زیبای نوروز را بگردیم . این عکس ها از طبیعت ناب تهران در نوروز آدم را یاد قشنگ ترین منظره ها و بکر ترین طبیعت ها می اندازد . کاش توی این یکی دو روز باقی مانده هم طبیعت اینقدر زیبا و خواستنی باشد و من هم وقتی گیرم بیاید برای گشت و گذار !  

[ساعت ۰۷:۱۳ ]   ...(۵)

   © Copyright 2004, Abandokht. All rights reserved.                   .نقل مطالب بدون ذکر منبع و/يا لينک ممنوع است